Oprogramowanie Magazyn Palet to aplikacja www przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows.
Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę i administrację systemu.
Magazyn Palet
Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy. Rola Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych.
magazyn palet
Gospodarka paletowa
By ułatwić wymianę palet, logistycy w wielu sektorach posługują się rozwiązaniami standardowymi – czyli np. paletami EUR, których cechy, właściwości fizyczne i funkcjonalność są ściśle określone. Dzięki temu zarządzanie paletami jest nieco łatwiejsze.
Wprowadzone pod koniec 2007 roku zostały zmiany legislacyjne. Nowelizacja ustawy „Prawo własności przemysłowej” w myśl którego palety EUR są produktem markowym. Dlatego podlegają ochronie prawnej.
Znowelizowana ustawa spowodowała, że wiele firm wykorzystujących na co dzień palety mimo dobrej woli nie są w stanie zapewnić zgodności z obowiązującym prawem. Jedynie obrót oryginalnymi, niepodrabianymi paletami EUR jest zgodny.
magazyn palet
magazyn palet
magazyn palet
magazyn palet
magazyn palet
magazyn palet
magazyn palet
magazyn palet
magazyn palet
magazyn palet
magazyn palet
magazyn palet
magazyn palet
magazyn palet
Wypożyczanie palet
Pomysł wypożyczania palet nie jest czymś nowym. Rozwiązania tego typu są od wielu lat realizowane w polskich przedsiębiorstwach.
Zagrożenie konsekwencjami skutkuje, że uczestnicy obrotu paletami zaczęli się rozglądać za alternatywnymi rozwiązaniami. Rozwiązaniami pozwalającymi ograniczyć odpowiedzialność karną za ewentualne uchybienia, bądź przenieść ją na inne podmioty. Dlatego kwit paletowy jest dokumentem niezbędnym. Potwierdza on czynności magazynowe związane z obrotem paletami.
magazyn palet

You may also like

Back to Top